Skip to main content

Komunikacja sieciowa

Bezpieczna i wydajna sieć LAN w firmie umożliwia łatwą wymianę danych między pracownikami, zapewniając kontrolę i bezpieczeństwo. Przyspiesza przesyłanie informacji i poprawia efektywność pracy, co z kolei prowadzi do oszczędności czasu i kosztów oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Zakres naszych usług sieciowych

1

Audytujemy istniejącą infrastrukturę sieciową i rekomendujemy wybór optymalnych rozwiązań.
2

Wdrażamy i konfigurujemy routery, firewalle, przełączniki, tunele i dostępy VPN.
3

Monitorujemy stan i wydajność sieci teleinformatycznych.
4

Rozwiązujemy bieżące problemy z siecią, diagnozujemy awarie i przywracamy funkcjonalność środowiska.
5

Projektujemy i instalujemy okablowanie strukturalne, panele krosownicze, gniazda sieciowe.
6

Wykonujemy pomiary instalacji sieciowych.
7

Projektujemy i budujemy sieci bezprzewodowe.
8

Opracowujemy i wdrażamy procedury zapewniające bezpieczną komunikację wewnątrz firmy.
9

Rozbudowujemy i modernizujemy struktury teleinformatyczne.
10

Administrujemy licencjami i programami oraz weryfikujemy je pod kątem legalności.

Projektujemy i budujemy infrastrukturę sieciową w oparciu o rozwiązania producentów

Obszary naszych usług sieciowych

Okablowanie strukturalne

Sieci LAN

Sieci WLAN

Sieci Data Center

Sieci SAN

Sieci WAN

Usługi sieciowe VPN

Mechanizmy wysokiej dostępności

Zabezpieczenie sieci – UTM/NGFW

Pełna oferta

Wirtualizacja

Kopie zapasowe

Komunikacja sieciowa

Serwery i storage

Cybersecurity