Skip to main content

Monitorowanie infrastruktury IT

Monitorowanie infrastruktury IT to działanie w myśl maksymy „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Dzięki systemowi monitoringu, który m. in. odpowiada za bieżące śledzenie stanu i wydajności sieci oraz urządzeń, możemy zidentyfikować potencjalne problemy i szybko zareagować, zanim staną się one poważniejsze lub doprowadzą do awarii. Pozwala to na uniknięcie strat finansowych związanych z przestojami w pracy urządzeń lub sieci.

System monitoringu może również zaoszczędzić czas administratorom sieci, którzy nie muszą ręcznie śledzić stanu każdego urządzenia. Co więcej, monitorowanie infrastruktury IT ogranicza także potrzebę wykonywania kosztownych prac konserwacyjnych lub naprawczych, a co za tym idzie, prowadzi do znacznych oszczędności kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT.

Zakres naszych usług

1

Proaktywnie monitorujemy i ostrzegamy o problemach, zanim wpłyną one na działalność firmy.
2

Zapewniamy dynamiczny monitoring macierzy dyskowych, centralnych systemów backupu, środowisk wirtualnych, systemów operacyjnych i urządzeń sieciowych.
3

Wdrażamy narzędzie w pełni integrowalne z infrastrukturą klienta.
4

Umożliwiamy monitorowanie środowiska IT 24/7/365.

Monitorujemy stan i wydajność rozwiązań wiodących producentów

SIECI
BACKUP
SERWERY i STORAGE
WIRTUALIZATORY

Bazujemy na własnym autorskim systemie monitoringu, który

Integracja systemów informatycznych, obsługa i outsourcing IT - Boat Systems sp. z o.o.

Powiadamia o powstałych problemach czy wymaganych akcjach serwisowych za pomocą wiadomości e-mail, SMS, na komunikatorze Signal (możliwość interakcji).

Integracja systemów informatycznych, obsługa i outsourcing IT - Boat Systems sp. z o.o.

Zbiera statystyki wydajnościowe, korelując logi z wielu systemów i urządzeń.

Integracja systemów informatycznych, obsługa i outsourcing IT - Boat Systems sp. z o.o.

Wykorzystuje machine learning do przewidywania m.in. utylizacji licencji, zajętości pul dyskowych i zużycia zasobów systemowych.

Integracja systemów informatycznych, obsługa i outsourcing IT - Boat Systems sp. z o.o.

Prezentuje zebrane dane w graficznej formie.

Integracja systemów informatycznych, obsługa i outsourcing IT - Boat Systems sp. z o.o.

Zapewnia dostęp online do danych przez portal WWW.

Integracja systemów informatycznych, obsługa i outsourcing IT - Boat Systems sp. z o.o.

Mierzy wydajność i pomaga wykrywać wąskie gardła.

Pełna oferta

MONITOROWANIE
ROZWIĄZANIA CHMUROWE
DORADZTWO I AUDYT IT
OUTSOURCING IT
SZKOLENIA