Skip to main content

Wydajność Flash Core Module w odniesieniu do macierzy IBM FS5200

W ostatnich dniach, w dużej mierze za sprawą nowej macierzy IBM FS5200, wiele się mówi o technologii FlashCoreModule. Wspólnie z ekipą Boat.Systems Sp. z o.o. obserwowaliśmy i porównaliśmy działanie 2 macierzy: ALL-FLASH oraz ALL-FCM. Pomiarów dokonaliśmy w trakcie trwania okna backupowego kiedy systemy dyskowe są najbardziej obciążone w ciągu całego dnia. Oto co zaobserwowaliśmy i wnioski:

  • macierz FCM wykonywała średnio niemal 38k IOPS, macierz SSD zaledwie 370 (to nie był oczywiście kres możliwości urządzenia)
  • macierz FCM wykorzystuje natywną kompresję modułów, macierz SSD korzysta z kompresji programowej
  • średnie czasy odpowiedzi (dla odczytu) w przypadku macierzy SSD oscylowały w okolicy 2.7ms (z pojedyńczymi peak’ami o wartości około 10ms), w przypadku modułów FCM w żadnym punkcie pomiaru nie przekroczyły 1ms

Moduły FCM już wielokrotnie udowodniły nam i naszym Klientom swoją wartość. Niezależnie od rodzaju generowanego ruchu (VMware, HyperV, MSSQL, DB2) skok wydajności był odczuwalny natychmiast po zmigrowaniu ruchu na nowe urządzenia. Czy wraz z pojawieniem się FS5200 technologia FCM zawita do szerszego grona odbiorców? Bardzo na to liczymy i chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami.

PS. Górny wykres – oś Y w skali log(base 2)