Skip to main content

Doradztwo IT i Audyt IT

Pierwszym, bardzo ważnym etapem współpracy jest poznanie potrzeb klienta, analiza środowiska i posiadanej przez firmę infrastruktury. Dlatego zawsze bierzemy to pod uwagę  –  bez względu na to czy podejmujemy długoterminową współpracę dotyczącą różnych obszarów struktury informatycznej klienta, czy wspieramy w pojedynczych działaniach.

Po przeglądzie i ocenie realnego stanu urządzeń i infrastruktury, doradzamy rozwiązania dostosowane do możliwości biznesowych, finansowych i czasowych, zawsze mając jednak na uwadze jakość i niezawodność. Bazujemy na swoich długoletnich doświadczeniach oraz wiedzy z wielu obszarów. Jako specjaliści dążymy do efektywnej i bezpiecznej integracji systemów informatycznych.

Zakres naszych usług

1

Doradzamy działom IT i administratorom systemów informatycznych.
2

Zapewniamy wsparcie merytoryczne i techniczne.
3

Posiadamy kompetencje pozwalające na przegląd całej infrastruktury IT.
4

Analizujemy potrzeby biznesowe klientów i instytucji.
5

Analizujemy potrzeby technologiczne firm.
6

Oferujemy rozwiązania różnych dostawców – nie jesteśmy ukierunkowani na jednego producenta.
7

Uczymy jak optymalnie wykorzystywać dostępne rozwiązania.
8

Dobieramy najlepszą strategię wdrażania nowych technologii.
9

Wspieramy w analizie otrzymanych ofert.
10

Pomagamy w budowaniu harmonogramu wdrożenia.
11

Definiujemy potencjalne zagrożenia i pomagamy tworzyć polityki bezpieczeństwa.
12

Wspieramy firmę w przypadku wystąpienia poważnych awarii.
13

Audytujemy systemy informatyczne pod kątem bezpieczeństwa.
14

Minimalizujemy ryzyko wycieku i utraty danych.

Pełna oferta

MONITOROWANIE
ROZWIĄZANIA CHMUROWE
DORADZTWO I AUDYT IT
OUTSOURCING IT
SZKOLENIA